TM Web Express AB

Digitala Strategier

Varför behovet av en väl definierad digital strategi är avgörande

Undersökningar från de ledande research-företagen visar att köpare inom såväl konsument- som företagsmarknaden i allt större utsträckning startar sina köp-processer på Internet på egen hand. Köparna vill känna att man bygger sin kunskap och skapar sig en grund inför kontakter med framtida leverantörer. Så pass stor del som upp mot 90 procent av alla köp på konsumentsidan och 75 procent på företagsidan – startar utan att leverantörernas säljrepresentanter är inbjudna i processen.

I takt med att våra uppdragsgivares befintliga och framtida kunder  i allt högre grad startar sina köp-processer på egen hand via sökmotorer på internet – så är betydelsen av en tydlig digital strategi och närvaro i det närmaste avgörande för konkurrenskraft, överlevnad och för att ta marknadsandelar.

WEB Express digitala strategi

När vi får uppdraget att definiera en kunds digitala strategi så är vår filosofi att, i nästan samtliga fall, rekommendera ett starkt fokus på Inbound Marketing. Vi kallar det ”att göra sin digitala grundträning”. Syftet är helt enkelt att jobba så kostnadseffektivt som möjligt.

Sälj- och marknadsbranschen är mycket för olika ”buzz-words” - låt oss därför sortera ut begreppen!

Inbound Marketing handlar helt enkelt om att få kunden att komma till vår uppdragsgivare. Och vi använder Content Marketing samt effektivt användande av sökmotor-optimering och effektiva konverterings-strategier som metoder för att lyckas.

Content Marketing betyder att vi först och främst tar reda på vilka frågeställningar vår uppdragsgivares potentiella kunder har överst på sin agenda. Alltså de frågor som vår uppdragsgivare måste ”äga” och driva ute på nätet. För att kunna äga och driva frågor så måste vi vara relevanta för köparna. Och det gör vi genom att hjälpa kunden att utbilda sig kring frågeställningarna. Och det med hjälp av material som mer upplevs såsom redaktionellt och producerat efter ”journalistiska principer”.

Kunskap kring hur man arbetar med sökmotoroptimering (SEO) är avgörande för att det innehåll som våra uppdragsgivare producerat och publicerat verkligen kommer högt upp i en sökmotors-listning så att de som söker hittar innehållet och kan ta del av det.

När en av våra uppdragsgivares potentiella kunder hittar det materialet så är det ofta publicerat i olika nivåer. Detta för att vissa nivåer är premium-material och det får man ta del av när man lämnat viss kontaktinformation. Det är ett väl använt sätt att konvertera en besökare (suspect) till att bli känd (prospect).

Det vi uppnår med en framgångsrik inbound marketing-strategi är att vår uppdragsgivares prioriterade målgrupper - som ska bli framtida kunder -  kommer i kontakt med vår uppdragsgivares publicerade material och på så sätt associerar sina utmaningar och frågor med vår uppdragsgivare. Där skapas möjligheten att vår uppdragsgivare-  i sina målgruppers ögon – är ”thought leader” – det vill säga den som äger och driver frågorna på marknaden. Framgångsrikt genomför inbound marketing blir det mest kostnadseffektiva sättet som ett företag kan skapa emotionella band och relationer till sina potentiella kunder, tidigt i deras köp-process. Och detta leder i sin tur till att vår uppdragsgivare får ett försprång före sina konkurrenter när de potentiella kunderna börjar närma sig tidpunkten för sitt köp/investering.

Hur hjälper då WEB Express sina kunder med definierandet av en digital strategi?

>>Kontakta oss för mer information