TM Web Express AB

Våra tjänster

Vi hjälper våra kunder att kommunicera digitalt,

Vår grundtanke är att tillsammans med våra uppdragsgivare se över målsättningen med webbprojektet. Om det saknas en webbstrategi hjälper vi till med att utveckla en. Arbetet med utveckling av den digitala strategin kan leda till en mängd åtgärder och projekt, vår uppgift är att alla dessa samlat skapar förutsättningar för att vår uppdragsgivare får ett förbättrat mätbart resultat, oavsett om målet är att skapa nya prospekts, nya kunder, fördjupad relation med befintliga kunder m m. 

WEB Express kunskapsbas till ditt förfogande

WEB Express har  utvecklat och levererat mer än 2000 webbplatser, vi har jobbat med några av Sveriges absolut ledande företag inom många olika branscher. Vi har en stor kunskap och erfarenhetsgrund att utgå ifrån när vi utvecklar våra kunders Internetstrategi. Oavsett om du är ett litet företag eller stort så har du alltid tillgång till hela vår kompetensbas, detta gör oss till en unik leverantör.

Webbdesign, mer än utseende

En bra webbdesign ska alltid ge stöd till att uppnå uppsatta mål, dessa mål kan vara ökad trafik till webbsidan, fler besökare som återkommer, besökare som stannar längre på sidan. Men till slut handlar allt om att konvertera en besökare till en kund, oavsett om det är en produkt eller tjänst som ditt företag levererar. Vår syn på webbdesign är att den måste vara mer än snygg, den måste även fungera praktiskt och kommunicera rätt budskap. Utifrån att vi har jobbat med fler än 2000 webbsidor under de senaste 15 åren har vi en förståelse kring hur en bra sida kommunicerar genom design och struktur.

Sociala medier

För att nå alla målgrupper kan det finnas ett behov av att kommunicera på flera olika digitala plattformar. Idag spelar Sociala medier en stor roll i hur vi kommunicerar och vart man kan nå ut till fler befintliga och potentiella kundgrupper. Att kombinera plattformer som Facebook, LinkedIn, Instagram och Pinterest skapar förutsättningar att optimera möjligheten att nå ut och exponera målgruppen med ett budskap. Vår erfarenhet av att jobba med detta kommer att skapa förutsättningar att optimera resultatet.

Responsivt

Idag surfar allt fler via en annan enhet än en traditionell dator. Allt fler besöker webbplatser via en smartphone eller en läsplatta. För att alltid optimera innehållet för varje besökare bygger vi idag webbsidor med så kallad responsive HTML. Då anpassar vi innehållet och utseendet till olika skärmupplösningar och storlekar. Detta skapar en högre kundnöjdhet och fler återkommande besökare. Då kommer konverteringen att öka.

Specialapplikationer

Idag så kompletterar flera av våra uppdragsgivare sina standard webbsidor med olika former av specialapplikationer, allt för att erbjuda kunden 100% fungerande webblösningar. Tillsammans med våra uppdragsgivare har vi utvecklat flera ärendesystem, planeringssystem, konfigureringssystem. Låt oss visa dig alla möjligheter som finns för att öka effektiviteten för din organisation.

Publiceringsverktyg, Content Management System = Word Press

Utifrån de krav som ställs kring uppdatering av innehåll på en webbplats idag, är ett välfungerande publiceringsverktyg det enda sättet att få en smidig hantering av uppdateringsarbeten.

Det är flera olika faktorer som påverkar val av publiceringsverktyg, enkelhet att använda är viktigt eftersom att annars kommer webbplatsen inte att uppdateras som den borde, vilket leder till dålig indexering. En annan viktig parameter är att webbsidan indexeras optimalt på de viktigaste sökmotorerna, detta är avgörande för framgången med att exponera sidan för befintliga och potentiella kunder.

Ungefär varannan webbplats som byggs i världen baseras numera på Word Press. Vi har flera stora välfungerande webbplatser utvecklade på denna plattform. Utifrån vår långa erfarenhet kommer vi att kunna vara en bra utvecklingspartner gällande att bygga er nya webbsida.